phiếu bầu hợp lệ1
phiếu bầu hợp lệ2

Theo Hanoimoi.com.vn