Tăng cường biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn TP Hà Nội

TTXVN