Thu hút FDI đạt gần 14 tỷ USD trong 5 tháng năm 2021
Thu hút FDI đạt gần 14 tỷ USD trong 5 tháng năm 2021

TTXVN