Thu hút FDI đạt hơn 22 tỷ USD trong 9 tháng năm 2021
Thu hút FDI đạt hơn 22 tỷ USD trong 9 tháng năm 2021

TTXVN