Việt Nam tích cực chống sa mạc hóa và giảm bớt hạn hán
Việt Nam tích cực chống sa mạc hóa và giảm bớt hạn hán

TTXVN