Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 thế giới
Việt Nam trở thành nhà xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 2 thế giới

TTXVN