Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 24 tỷ USD trong 6 tháng năm 2021
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 24 tỷ USD trong 6 tháng năm 2021

TTXVN