chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,4%
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,4%

TTXVN