Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 270,82 tỷ USD