Trên 17,78 triệu người được hỗ trợ do COVID-19 trong tuần từ 17 - 24/9/2021
Trên 17,78 triệu người được hỗ trợ do COVID-19 trong tuần từ 17 - 24/9/2021

TTXVN