Về nguyên nhân thoái vốn, ITA cho biết dự án Kiên Lương 1 bị loại ra khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030, nên TEDC và ITA không có cơ sở triển khai dự án. Đây là trường hợp bất khả kháng buộc ITA phải thoái toàn bộ vốn góp vào TEDC vào ngày 30/12/2022 để giảm bớt thiệt hại cho nhà đầu tư.

Cụ thể, căn cứ quyết định ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ: “Dự án Kiên Lương 1 bị loại bỏ không nằm trong danh mục các dự án nguồn điện vận hành năm 2016 - 2030”.

Ngoài ra, Bộ Công thương (Tổng cục Năng lượng) thông báo bởi văn bản ngày 13/6/2016: “Dự án Kiên Lương 1 không có trong danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030. Vì vậy, Tổng cục Năng lượng không có cơ sở để tiếp tục triển khai”.

Tân Tạo thoái toàn bộ vốn tại Công ty Phát triển Năng lượng Tân tạo
Ảnh minh họa

Theo báo cáo tài chính quý IV/2022, tại thời điểm đầu năm, ITA ghi nhận đầu tư vào Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Tân Tạo 1.753 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu là 21,25% và vốn góp gần 190 tỷ đồng với tỷ lệ sở hữu 38,46% tại Công ty Đầu tư & phát triển đô thị Tân Tạo. Tuy nhiên, kết thúc năm 2022, ITA không còn sở hữu cổ phần tại 2 công ty liên kết này.

Về kết quả kinh doanh quý IV/2022, ITA ghi nhận doanh thu thuần âm trên 2.033 tỷ đồng, giảm 861% so với cùng kỳ 2021. Thậm chí giá vốn hàng bán âm đến 1.610 tỷ đồng, giảm 1247% so với cùng kỳ, lỗ gộp 423 tỷ, giảm 434%. Trừ đi các chi phí, ITA lỗ ròng kỷ lục 330 tỷ đồng, giảm 470%.

ITA cho biết, do giảm doanh thu đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và tập đoàn thu hồi đất Kiên Lương của Công ty cổ phần Phát triển năng lượng Tân Tạo do nguyên nhân bất khả kháng. Buộc doanh nghiệp phải thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm Điện lực Kiên Lương, dẫn đến doanh nghiệp phải giảm trừ doanh thu hơn 2.142 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, ITA ghi nhận âm kỷ lục hơn 1.576 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ ròng hơn 179 tỷ đồng./.