Dự án được JICA và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an phối hợp thực hiện, căn cứ trên đề nghị của Chính phủ Việt Nam. Dự án dự kiến triển khai trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 11/2023, nhằm hỗ trợ về kỹ thuật để nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

JICA hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy chữa cháy Việt Nam
Thao diễn cứu hộ người từ trên cao. Ảnh: JICA

Việt Nam đang trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, kèm theo đó là những biến đổi khó lường về thời tiết, khí hậu, do đó tình hình cháy, nổ được dự báo sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Trong bối cảnh này, Đảng và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm chỉ đạo việc xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và xác định nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Các hoạt động được triển khai trong khuôn khổ dự án gồm: xây dựng, hoàn thiện chương trình và các tài liệu phục vụ huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đào tạo huấn luyện tại Nhật Bản./.