Theo báo cáo, từ đầu năm tới nay, KBNN Lạng Sơn đã chủ động quán triệt, phổ biến mật thông báo tiền giả cho cán bộ làm công tác kiểm ngân biết để phòng ngừa, ngăn chặn không để tiền giả lọt vào kho quỹ. Chính vì thế, KBNN Lạng Sơn đã làm tốt công tác thu, chi tiền mặt trên địa bàn, đảm bảo tuyệt đối tiền, tài sản do đơn vị quản lý.

Doanh số thu, chi tiền mặt được thực hiện qua KBNN Lạng Sơn trong 6 tháng đầu năm là 2.542 tỷ đồng, trong đó, thu tiền mặt 1.272 tỷ đồng, chi tiền mặt 1.270 tỷ đồng. Thông qua nghiệp vụ kiểm đếm, các kiểm ngân viên đã phát hiện và lập biên bản thu giữ 10 tờ tiền giả với số tiền là 1,6 triệu đồng; trả lại 64 món tiền thừa với tổng số tiền trên 63 triệu đồng cho khách hàng.

Bên cạnh đó, KBNN Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch vốn và tổ chức điều hòa vốn một cách chủ động, linh hoạt đảm bảo khả năng thanh toán của các đơn vị KBNN trên địa bàn. Kết quả, tính đến hết tháng 6, KBNN Lạng Sơn đã nhận vốn từ KBNN là 2.160 tỷ đồng và đã điều chuyển vốn cho các Kho bạc huyện 3.192 tỷ đồng. Điều từ KBNN huyện về KBNN tỉnh là 220 tỷ đồng.

Vân Hà