KBNN Thanh Hóa

Giao dịch tại KBNN Thanh Hóa. Ảnh: Hạnh Thảo

Ông Nguyễn Tuấn Vinh cho biết, sau khi được giao thí điểm, KBNN Thanh Hóa đã ban hành quy chế quản lý tài chính và định mức chi tiêu nội bộ tại đơn vị giai đoạn 2014. Song song với đó là việc quản lý nguồn kinh phí do KBNN cấp và phân bổ dự toán năm 2014, cấp kinh phí cho các đơn vị kho bạc huyện kịp thời, đúng dự toán phê duyệt....

"Cho đến nay có thể khẳng định, chương trình thanh toán nội bộ tập trung đã đi vào ổn định, tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước khi KBNN Thanh Hóa đã giảm được số đơn vị dự toán từ 29 xuống còn 1 đơn vị và giảm được 5 biên chế làm công tác kế toán nội bộ. Do đó, tổ chức bộ máy kế toán đã gọn nhẹ, giảm áp lực công việc đối với công tác quản lý tài chính nội bộ tại các kho bạc huyện", ông Vinh nói.

Cũng theo ông Vinh, chương trình thanh toán nội bộ tập trung còn giúp đảm bảo sự thống nhất để quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, hạch toán kế toán tập trung tại KBNN tỉnh có tính chất chuyên môn hóa cao,... cũng như giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại về định mức chế độ, về hồ sơ chứng từ của KBNN huyện. Bên cạnh đó, giúp thống nhất tập trung nguồn tài chính tại KBNN tỉnh.

Từ chương trình thanh toán nội bộ tập trung, KBNN Thanh Hóa đã phân cấp cho từng kho bạc huyện đối với các nội dung chi thường xuyên đảm bảo cho đơn vị nêu cao tự chủ, tự chịu trách nhiệm và chủ động trong sử dụng nguồn kinh phí được phân cấp.

Việc áp dụng chương trình kế toán nội bộ tập trung cũng giảm được tình trạng quá tải đối với chương trình kế toán nội bộ (do KBNN huyện không phải hạch toán kế toán nên số người truy cập vào mạng nội bộ cũng giảm xuống).

Theo đánh giá của ông Vinh, sau gần 1 năm thực hiện chuyển đổi mô hình từ kế toán tài vụ phân tán sang tập trung tại KBNN Thanhh Hóa đã khẳng định được tính ưu việt của chương trình này và được đông đảo cán bộ công chức đồng thuận. Một lần nữa khẳng định mô hình kế toán tài vụ tập trung phù hợp với quá trình hiện đại hóa của hệ thống KBNN theo định hướng phát triển của ngành./.

Hạnh Thảo