Kết nối thêm thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật trên Cổng thông tin điện tử quốc gia
Kết nối thêm thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật trên Cổng thông tin điện tử quốc gia. Ảnh: Phúc Nguyên

Cụ thể 7 thủ tục hành chính là: cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu; kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh; cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu; cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật; cấp giấy phép nhập khẩu phân bón; kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và chất lượng phân bón nhập khẩu được triển khai qua hệ thống.

Cục Bảo vệ thực vật nói riêng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã, đang tích cực phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) để hoàn thiện quy trình, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu các mặt hàng.

Điển hình đối với hai thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu và chất lượng phân bón nhập khẩu được triển khai qua hệ thống đã được Tổng cục Hải quan vận hành phần mềm thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, đồng thời thông báo đến hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai thủ tục từ ngày 20/9/2021.

Được biết, theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT có 38 thủ tục hành chính cần triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và đã triển khai được 34 thủ tục hành chính, còn 4 thủ tục hành chính chưa triển khai.

Tính đến ngày 20/9/2021, sau khi triển khai chính thức 2 thủ tục “Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu” và “Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu”, Bộ NN&PTNT nâng số thủ tục hành chính được triển khai lên 36 thủ tục.

Để nâng cao hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, phía Cục Bảo về thực vật kiến nghị phần mềm các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia cần được tiếp tục được chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn. Việc bổ sung tính năng thu phí điện tử là cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho cả khách hàng cũng như cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng của cơ chế một cửa quốc gia như hệ thống đường truyền, hệ thống máy chủ cũng cần thường xuyên được nâng cấp để đảm bảo hệ thống chạy ổn định, thông suốt.