QH

Tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá năm 2015 là năm “về đích” trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII xác định và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Kỳ họp thứ 9 có vị trí đặc biệt quan trọng để nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, xác định những việc cần tiếp tục hoàn thành trong năm 2015 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 11 dự án luật và các dự thảo nghị quyết; cho ý kiến về 16 dự án luật khác. Trong đó, có nhiều dự án luật quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở như Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình những tháng đầu năm 2015.

Theo báo cáo, trong tổng số 14 chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao có 10 chỉ tiêu đạt cao hơn so với ước thực hiện đã báo cáo Quốc hội, không có chỉ tiêu nào đạt thấp hơn. So với kế hoạch năm 2014, có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra, có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo. Tình hình kinh tế năm 2014 có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng trưởng tín dụng đạt kế hoạch đề ra, mặt bằng lãi suất giảm; tỷ giá, thị trường ngoại hối tương đối ổn định; cán cân thanh toán quốc tế tiếp tục thặng dư...

Tiếp đó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội và NSNN năm 2014 và những tháng đầu năm 2015. Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Trần Văn Hằng báo cáo về kết quả tổ chức IPU 132 vừa qua tại Hà Nội.

Phiên khai mạc được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc với nội dung nghe Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 ; Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày tờ trình dự án bộ luật Dân sự (sửa đổi) và bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Ngoài ra, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trình bày tờ trình dự án bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi). Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày tờ trình dự án bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

H.Y