Khai sai thuế, Dây cáp điện Việt Nam (CAV) bị xử phạt và truy thu hơn 1,7 tỷ đồng

Ngày 15/11, CAV hiện đang được giao dịch ở mức giá 68.000 đồng/cổ phiếu

Ngày 10/11, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam vì khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Hành vi của Cadivi đã vi phạm khoản 3 Điều 12, Khoản 1 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Quyết định trên cho thấy, Cadivi bị phạt tiền gần 240 triệu đồng, trong đó phạt về hành vi vi phạm thủ tục thuế 6,5 triệu đồng; Phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu) gần 154 triệu đồng. Phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp (theo tỷ lệ 20% trên số thuế truy thu) 79,2 triệu đồng.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, truy thu hơn 1,16 tỷ đồng đối với Cadivi; trong đó thuế GTGT gần 770 triệu đồng; thuế TNDN gần 397 triệu đồng.

Ngoài ra, Cadivi còn phải đóng số tiền chậm nộp thuế gần 304 triệu đồng; trong đó tiền chậm nộp tiền thuế GTGT 218 triệu đồng; tiền chậm nộp tiền thuế TNDN 85,8 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền Cadivi bị truy thu, phạt và chậm nộp là 1,71 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Cadivi có trách nhiệm tự tính và nộp tiền thuế còn thiếu, đồng thời khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ 1,135 tỷ đồng vào hồ sơ thuế GTGT của kỳ tính thuế nhận được quyết định xử phạt.

Về tình hình kinh doanh, Cadivi kết thúc quý III/2023 với lợi nhuận ròng gần 121 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, Cadivi lãi sau thuế hơn 312 tỷ đồng, thực hiện được 87% lợi nhuận sau thuế kế hoạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2023.

Vừa qua, Cadivi đã thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11, dự kiến chi trả vào 8/12/2023. Với tỷ lệ thực hiện 20% (tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) và gần 57,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Cadivi cần chi gần 115 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả này.