DAu tho

Vì vậy, tính chung 7 tháng, sản lượng khai thác ước đạt 10,6 triệu tấn, vẫn tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2014…

Tương tự dầu thô, tình hình khai thác khí, khí hóa lỏng (LPG) cũng giảm so với cùng kỳ. Về khai thác khí, sản lượng khai thác tháng 7 ước đạt 0,8 tỷ m3, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 7 tháng đầu năm ước đạt 6,2 tỷ m3, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2014. Sản lượng LPG tháng 7 ước đạt 47 nghìn tấn, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng, sản lượng LPG vẫn tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2014, ước đạt 409,9 nghìn tấn.

Về chế biến dầu khí, sản lượng xăng dầu tháng 7 ước đạt 513,9 nghìn tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2014, tính chung 7 tháng ước đạt 4 triệu tấn, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trước đó, trong phiên họp Chính phủ tháng 6, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết kế hoạch khai thác dầu thô năm 2015 là 14,74 triệu tấn. Tuy nhiên, do tình hình giá dầu thế giới giảm mạnh, để không ảnh hưởng tới tăng trưởng GDP, Bộ đã chỉ đạo Tập doàn Dầu khí Việt Nam tăng sản lượng khai thác, căn cứ vào tình hình 6 tháng đầu năm thời tiết thuận lợi, mỏ mới đi vào hoạt động... Dự kiến, trong 6 tháng còn lại sẽ cố gắng khai thác thêm 1 triệu tấn so với kế hoạch, lên ít nhất là 15,74 triệu tấn, cao hơn 140.000 tấn so với năm 2014./.

H.Y