Theo đó, sử dụng chữ ký số thực hiện theo Quyết định của Bộ Tài chính được áp dụng theo Thông tư 196/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, trong giai đoạn thực hiện chạy thử nghiệm hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (từ 11/2013 đến 2/2014) và thực hiện chính thức VNACCS/VCIS kể từ tháng 4/2014.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan khẩn trương nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm, đáp ứng yêu cầu triển khai chữ ký số thực hiện theo Quyết định của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ 1/11/2013.

Các cục hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan trên địa bàn nội dung Quyết định của Bộ Tài chính.

Yêu cầu doanh nghiệp tiến hành đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 5 Thông tư 196/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục HQĐT đối với hàng hóa xuất nhập khẩu./.

Ngọc Linh