kdh

Nhà Khang Điền hiện có vốn chủ sở hữu 8.364 tỷ đồng. Ảnh: T.L

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, toàn bộ 400 tỷ đồng trái phiếu chào bán vẫn được các nhà đầu tư mua hết.

Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, lãi suất cố định 12%/năm trong suốt thời hạn trái phiếu. Mục đích phát hành là nhằm tăng quy mô hoạt động của công ty.

Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu trước hạn vào bất kỳ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành. Việc mua có thể thực hiện bằng bất cứ phương thức nào phù hợp với các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Kết quả phát hành cho thấy có 240 tỷ đồng (tương ứng 60% giá trị trái phiếu phát hành) được bán cho nhà đầu tư trong nước, còn lại đã được phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo kết quả kinh doanh quý I/2021, Nhà Khang Điền đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ là 836,5 tỷ đồng, tăng trưởng 19,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 206,7 tỷ đồng, tăng 33,5%.

Trong quý I/2021, lợi nhuận công ty tăng một phần do có khoản giảm chi phí bán hàng với giá trị gần 29 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí hoa hồng môi giới và chi phí quảng cáo. Công ty cũng có khoản giảm trừ chi phí tài chính với giá trị gần 10 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí chiết khấu thanh toán.

Tuy doanh thu và lợi nhuận tăng, nhưng công ty cũng bị âm dòng tiền khá lớn. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 808 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 205,4 tỷ đồng.

Mức âm dòng tiền thuần trong kinh doanh của Nhà Khang Điền theo đó có giá trị lớn hơn gấp hơn 2 lần giá trị trái phiếu vừa huy động được.

Chí Tín