Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công trên 3.772 tỷ đồng, dự kiến hết tháng 9/2022, toàn tỉnh giải ngân được trên 1.791 tỷ đồng, đạt 47,5% kế hoạch vốn được giao.

Khánh Hòa: Không gia hạn cho bất kỳ công trình nào giải ngân chậm tiến độ
Tỉnh Khánh Hòa không gia hạn cho bất kỳ công trình nào giải ngân chậm tiến độ. Ảnh minh họa: H.T

Báo cáo từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho thấy, thời gian vừa qua, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã có nhiều cố gắng trong giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn chưa được như mong đợi.

Nguyên nhân là do có một số dự án trên địa bàn tỉnh đang ngừng triển khai để rà soát lại về quy hoạch nhằm tránh chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước; một số dự án được bố trí kế hoạch vốn lớn nhưng do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, thủ tục giải ngân còn chậm nên tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp…

Để giải ngân hết nguồn vốn do Chính phủ giao, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp tục yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải đưa ra giải pháp để thực hiện từ nay đến cuối năm. Và một “tối hậu thư” vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra đó là tỉnh sẽ không gia hạn cho bất kỳ một công trình nào chậm tiến độ. Nếu cuối năm dự án nào không hoàn thành giải ngân sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải có những giải pháp quyết liệt hơn, đồng thời áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những đối tượng đã áp dụng mọi chính sách và nhiều lần vận động nhưng vẫn cố tình “chây ỳ”, không thực hiện bàn giao mặt bằng…