bộ-phận-một-cửa-cục-thuế-khánh-hòa 123.jpg

Bộ phận một cửa Cục Thuế Khánh Hòa hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa cho thấy, bên cạnh một số khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán, vẫn còn nhiều khoản thu bị sụt giảm so với cùng kỳ; riêng khoản thu phí, lệ phí được 78 tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán quý I, bằng 55,8% so với cùng kỳ (sụt giảm 44,2%).

Trên cơ sở kết quả thu ngân sách nhà nước đạt được, trong quý II/2021, Cục Thuế Khánh Hòa đã xây dựng 5 nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục thiêu thu đạt 2.217 tỷ đồng. Theo đó, cục thuế tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 thông qua việc thực hiện tốt các chính sách giảm, giãn thuế và tiền thuê đất.

Mặt khác, cục thuế tập trung khai thác những nguồn thu còn tiềm năng từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, những dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án mới để kịp thời quản lý đôn đốc thu các khoản phát sinh đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, đối với những khoản thu phát sinh thường xuyên, cơ quan thuế sẽ kiểm soát chặt chẽ việc khai, nộp, hoàn thuế để đôn đốc nộp đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

Ngoài ra, cục thuế phối hợp với các cơ quan, ban ngành tại địa phương tổ chức tham mưu với chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất và đẩy nhanh tiến độ thu các khoản có liên quan đến đất đai, tài nguyên, khoáng sản... Đồng thời, kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế, xử lý thu hồi nợ thuế đối với các doanh nghiệp cố tình lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước để dây dưa, chây ỳ tiền thuế nợ./.

Văn Tuấn