mô hình giao dịch viên chuyên sâu

Công chức KBNN đang kiểm soát các chứng từ thanh toán vốn của đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: H.T

Ông Lê Hoài Thanh - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình cho biết, sau 1 tháng triển khai mô hình giao dịch viên chuyên sâu cho thấy, mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách khi đến giao dịch với KBNN, mỗi khoản chi ngân sách đã được một giao dịch viên thực hiện tất cả các khâu của quy trình kiểm soát thanh toán (từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát chi, hạch toán kế toán, thanh toán, trả kết quả cho đơn vị giao dịch).

Chính vì vậy, mô hình này đã nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động của KBNN. Điều này còn tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của khách hàng đến giao dịch tại KBNN và cán bộ làm công tác kiểm soát chi cũng có điều kiện tìm hiểu sâu về lĩnh vực của mình (chi thường xuyên, chi đầu tư) nên cũng rất phấn khởi với công việc.

Từ ngày 1/7 đến ngày 31/7, KBNN Hòa Bình đã thực hiện kiểm soát qua mô hình giao dịch viên chuyên sâu 7.688 chứng từ thanh toán vốn. Trong đó có 7.237 chứng từ chi thường xuyên và 451 chứng từ chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Giám đốc Lê Hoài Thanh cho biết, để không xảy ra sai sót ngay từ những ngày đầu tiên thực hiện mô hình giao dịch viên chuyên sâu, KBNN Hòa Bình đã thực hiện nghiêm Công văn số 3078/KBNN-KSC ngày 12/6/2020 của KBNN về việc hướng dẫn triển khai diện rộng mô hình cấp tỉnh, nâng cấp bổ sung dịch vụ công hạch toán ghi thu ghi chi và tất toán tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách mở tại KBNN.

Ngoài ra, KBNN Hòa Bình đã làm tốt công tác chuẩn bị như: Xây dựng phương án, bố trí, sắp xếp các phòng làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới; rà soát, bố trí công chức làm việc phù hợp với trình độ, khả năng chuyên môn của từng người; chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc như: máy tính, máy in, sắp xếp vị trí làm việc của mỗi công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của đơn vị; thông báo đến các đơn vị giao dịch về việc tổ chức, triển khai mô hình giao dịch mới tại KBNN cấp tỉnh…./.

Vân Hà