Khánh Hòa: Tập trung khai thác nguồn thu còn tiềm năng Kho bạc Nhà nước tiến tới tiến trình hình thành kho bạc số Khánh Hòa: 14 khoản thu, sắc thuế sụt giảm bởi dịch Covid-19

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa cho thấy, tính đến đầu tháng 10/2021, đơn vị đã thực hiện chi hỗ trợ cho 100.622 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, với số tiền 180,878 tỷ đồng.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại với tốc độ lây lan nhanh nên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương cũng bị ảnh hưởng.

Kho bạc Khánh Hòa chi trả trên 180 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19
Kho bạc Khánh Hòa chi trả trên 180 tỷ đồng cho các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19. Ảnh: KBNN Khánh Hòa

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, KBNN Khánh Hòa đã kịp thời đề xuất, báo cáo hàng ngày cấp có thẩm quyền tình hình và tiến độ giải ngân. Đồng thời, KBNN Khánh Hòa đã ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn của chủ đầu tư để đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn.

Đặc biệt, đối với nhóm dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 vẫn còn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, KBNN Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định (đối với dự án đã phê duyệt quyết toán). Đồng thời, KBNN yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán trong thời hạn 4 ngày (kể từ ngày khối lượng được nghiệm thu) làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN; thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng, báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư của từng dự án theo đúng quy định…

Đáng chú ý, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, KBNN Khánh Hòa đã đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN cũng như tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách; tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do, tất cả vướng mắc (nếu có) được giải đáp kịp thời, rõ ràng ...

Chính vì vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh phải thực hiện giãn cách xã hội nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại Khánh Hòa vẫn đạt khá. Tính đến đầu tháng 10/2021, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công năm 2021 kiểm soát qua KBNN Khánh Hòa là 1.788,4 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 69,9% kế hoạch vốn tỉnh giao./.