KBNN Lào Cai

Công chức KBNN Lào Cai đang kiểm soát hồ sơ thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai cho biết, để nâng cao vai trò, trách nhiệm của kho bạc trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công, KBNN Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Đồng thời, KBNN Lào Cai đã phối hợp với cơ quan thu trên địa bàn tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN cũng như thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ, tạo thuận lợi cho khách hàng giao dịch, đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán chi trả của các đơn vị sử dụng ngân sách. Ngoài ra, KBNN Lào Cai đã tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư.

KBNN Lào Cai cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn thực hiện nhiều giải pháp và tổ chức thu có hiệu quả nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng nộp thuế được nhanh chóng, thuận tiện. Theo đó, tổng thu NSNN trên địa bàn trong quý I/2021 là 1.970,8 tỷ đồng, đạt 21% so với kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa là 1.596 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 374,8 tỷ đồng.

Công tác kiểm soát chi NSNN cũng được KBNN Lào Cai tăng cường đảm bảo các khoản chi đúng chế độ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và định mức chi tiêu. Ông Dũng cho biết, tổng chi NSNN trên địa bàn trong quý I vừa qua là 3.987,6 tỷ đồng, bằng 26% tổng dự toán năm. Trong đó, chi ngân sách trung ương là 327,6 tỷ đồng, bằng 52% dự toán năm; chi ngân sách địa phương là 3.660 tỷ đồng, bằng 27% dự toán năm; chi chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp) là 1,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, KBNN Lào Cai đã tăng cường kiểm soát chi đầu tư, vốn sự nghiệp, vốn chương trình mục tiêu theo quy định; chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch giao. Theo đó, tổng số giải ngân các nguồn vốn trong quý I vừa qua là 623,3 tỷ đồng đạt 13% kế hoạch giao.

Để kiểm soát các nguồn chi đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, KBNN Lào Cai đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên các mặt về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính...

Vân Hà