Trong quý I vừa qua, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện 157 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó có 11 cuộc thanh tra chuyên ngành (TTCN) và 139 cuộc kiểm tra nội bộ.

Cụ thể, về công tác TTCN, toàn hệ thống đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 47,1 triệu đồng; kiến nghị xử lý về kinh tế với tổng số tiền vi phạm 684,3 triệu đồng (trong đó, thu về NSNN 669 triệu đồng; thu về tổ chức, đơn vị là 15,3 triệu đồng); số tiền vi phạm đã xử lý khác 152,4 triệu đồng.

Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 157 cuộc thanh tra, kiểm tra
KBNN thu về cho ngân sách 669 triệu đồng từ thanh tra chuyên ngành. Ảnh minh họa: H.T

Qua TTCN, KBNN đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách thấy được những tồn tại, sai sót trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị mình, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn NSNN hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

KBNN đang tiếp tục triển khai hoạt động giám sát từ xa theo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời nghiên cứu mở rộng nội dung giám sát từ xa hoạt động KBNN theo chỉ đạo của lãnh đạo KBNN để công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng thời, qua hoạt động TTCN của KBNN cũng giúp các cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sử dụng ngân sách nắm được những tồn tại, sai phạm của đơn vị cấp dưới, là cơ sở để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tài chính của đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN của các đơn vị sử dụng ngân sách…

Về công tác kiểm tra nội bộ, toàn hệ thống đã thực hiện 105 cuộc theo kế hoạch và 34 cuộc đột xuất. Số tiền vi phạm đã thu hồi là 264,9 triệu đồng (trong đó, thu về NSNN 23,1 triệu đồng; thu về tổ chức, đơn vị 241,8 triệu đồng).

KBNN cho biết, để công tác thanh tra, kiểm tra phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, giúp nguồn NSNN được quản lý chặt chẽ, an toàn, đến đúng đối tượng thụ hưởng, KBNN đang tiếp tục triển khai hoạt động giám sát từ xa theo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời nghiên cứu mở rộng nội dung giám sát từ xa hoạt động KBNN theo chỉ đạo của lãnh đạo KBNN.

Đặc biệt, toàn hệ thống tiếp tục chú trọng công tác xây dựng lực lượng công chức thanh tra trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nhiệm vụ của mình, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, giữ vững kỷ cương kỷ luật trong công tác thanh tra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của KBNN./.