anh mơi

Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra tại KBNN Đồng Nai. Ảnh: Gia Cư

Theo Phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đồng Nai, trong năm 2020, bên cạnh việc tăng cường phối hợp với cơ quan an ninh lập và triển khai các phương án bảo vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản, đơn vị luôn tăng cường thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN tại ngân hàng.

Tại trụ sở KBNN tỉnh và các đơn vị trực thuộc, công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra, thanh tra thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước, của ngành về lĩnh vực nghiệp vụ kho quỹ được chấm vào một trong những tiêu chí thi đua hàng tháng, quý và cả năm. Thông qua hoạt động tự kiểm tra và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của cán bộ công chức. Cùng với đó, kỷ cương, kỷ luật, tính trung thực trong việc chấp hành các quy trình nghiệp vụ của cán bộ công chức được nâng lên.

Đánh giá tổng kết thực hiện nhiệm vụ KBNN Đồng Nai năm 2020 cũng thể hiện rõ, kết quả của việc phân công các giao dịch viên phụ trách theo dõi chuyên sâu đối với các mảng, các nhóm đối tượng khách hàng cũng đã giúp cho việc quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn các giao dịch đối với khách hàng.

Thống kê của phòng phiệp vụ kiểm soát chi, từ đầu năm đến nay, qua công tác kiểm soát thu, chi tiền mặt, KBNN Đồng Nai đã trả lại tiền thừa cho khách hàng 25 món, với số tiền 105 triệu đồng./.

Gia Cư