KBNN

Giao dịch viên và khách hàng tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh TL minh họa.

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang, thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của ngành và của chính quyền địa phương, KBNN Hậu Giang đã chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó trong mọi tình huống, không để bị động, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, thực hiện tốt công tác kiểm soát chi thường xuyên an toàn hiệu quả.

Để giữ vững ổn định hoạt động, không để dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn việc chi trả ngân sách, KBNN Hậu Giang đã tăng cường hình thức giao dịch trực tuyến, đảm bảo thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước kịp thời tới các đơn vị thụ hưởng, ưu tiên giải ngân nhanh, kịp thời kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả các khoản chi khi có đủ dự toán và hồ sơ liên quan đều được xử lý ngay trong ngày làm việc, đặc biệt là khoản chi hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn trên địa bàn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Báo cáo từ KBNN Hậu Giang, tính đến hết tháng 8/2021, các đơn vị KBNN trong tỉnh đã giải ngân số tiền cho công tác phòng, chống dịch trên 32,7 tỷ đồng đồng, đạt 94% so dự toán, đảm bảo chặt chẽ, chính xác, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Vân Hà