Các ứng dụng nghiệp vụ được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện liên thông là dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) - Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) - thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT).

Kho bạc Nhà nước liên thông các ứng dụng nghiệp vụ giúp phục vụ khách hàng tốt hơn
Kho bạc Nhà nước liên thông các ứng dụng nghiệp vụ giúp phục vụ khách hàng tốt hơn. Ảnh minh họa: H.T

Với mục tiêu tự động hóa tối đa các bước xử lý trên các ứng dụng, thuận tiện cho người sử dụng, các đơn vị giao dịch và KBNN, quy trình liên thông là sự tích hợp giữa các quy trình nghiệp vụ với chương trình DVCTT.

Theo đó, đối với các chứng từ chi thường xuyên của đơn vị giao dịch chuyển đến KBNN trên DVCTT để đi thanh toán song phương với ngân hàng thương mại (NHTM), sau khi giao dịch viên nhận và hoàn thiện các thông tin, kế toán trưởng và lãnh đạo đơn vị kho bạc ký duyệt trên chương trình DVCTT thì chứng từ được tự động liên kết sang giao diện Tabmis, TTSPĐT và tự động chuyển sang NHTM mà không cần phải có bất kỳ một xử lý thủ công nào như trước đây.

Bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc KBNN, cho biết để tiếp tục đáp ứng các yêu cầu trong tiến trình hội nhập trước bối cảnh cải cách hiện đại hóa mạnh mẽ và chủ động theo xu thế hội nhập và phát triển, KBNN luôn nghiên cứu học hỏi, nhìn nhận, đánh giá các giải pháp công nghệ với yêu cầu của chiến lược giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bên cạnh đó, KBNN đã khẩn trương thực hiện công cuộc hiện đại hóa theo lộ trình trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin.

Qua thời gian triển khai thí điểm tại một số KBNN tỉnh, thành phố cho thấy hiệu quả và tính thiết thực của việc triển khai diện rộng quy trình liên thông dịch vụ các ứng dụng DVCTT - Tabmis - TTSPĐT phục vụ trực tiếp vào lộ trình phát triển KBNN giai đoạn tới thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ trực tuyến phục vụ nhanh người dân và các đơn vị sử dụng ngân sách; đồng thời cập nhật, cung cấp kịp thời và chính xác số liệu thu, chi NSNN qua KBNN giúp Chính phủ, Bộ Tài chính có đủ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong việc phát triển kinh tế- xã hội.

Được biết trước đó, để triển khai diện rộng thành công quy trình liên thông các ứng dụng nghiệp vụ, KBNN đã tổ chức tập huấn trực tuyến cho các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống. Đồng thời, trong 3 ngày (12,13,14) vừa qua, KBNN đã tạm ngừng hoạt động DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai quy trình liên thông.

Có thể thấy, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của KBNN đã giúp đáp ứng kịp thời và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, tăng khả năng truy cập, liên thông khai thác thông tin dịch vụ; đồng thời tăng hiệu năng giải quyết công việc thông qua DVCTT và ngày càng mở rộng liên thông các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác, đáp ứng yểu cầu cải cách, hiện đại hóa hệ thống KBNN.