Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Thuận, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã đảm bảo kiểm soát chi kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định và dự toán được duyệt; kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính, theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP và Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận: 6 tháng, ban hành 5 quyết định xử phạt hành chính
Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận ban hành 5 quyết định xử phạt hành chính trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: H.T

Trong kiểm soát chi đầu tư công, KBNN Ninh Thuận đã tuân thủ nghiêm hình thức "thanh toán trước, kiểm soát sau", tiếp nhận và giải quyết trong vòng 1 ngày làm việc. Đặc biệt, lãnh đạo đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, giám sát thời hạn tiếp nhận và xử lý hồ sơ, không hướng dẫn khách hàng quá 2 lần cho 1 bộ hồ sơ…; nghiêm cấm hành vi gây phiền hà, khó khăn cho đơn vị.

6 tháng đầu năm, KBNN Ninh Thuận đã kiểm soát chi, thanh toán 3.828 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách địa phương là 3.290 tỷ đồng (gồm chi thường xuyên 1.615 tỷ đồng/3.710 tỷ đồng, đạt 44% dự toán; chi đầu tư phát triển 1.592 tỷ đồng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 81 tỷ đồng, chi trả nợ vay 2 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, KBNN Ninh Thuận đã chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đôn đốc đẩy nhanh giải ngân các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm.

Với các giải pháp đã thực hiện, hết 6 tháng đầu năm, KBNN Ninh Thuận đã kiểm soát chi, thanh toán 3.828 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách địa phương là 3.290 tỷ đồng (gồm chi thường xuyên 1.615 tỷ đồng/3.710 tỷ đồng, đạt 44% dự toán; chi đầu tư phát triển 1.592 tỷ đồng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 81 tỷ đồng, chi trả nợ vay 2 tỷ đồng).

Trong đó, số liệu chi phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo các nghị quyết là 3,8 tỷ đồng.

Về giải ngân vốn đầu tư, trong 6 tháng đầu năm, KBNN Ninh Thuận đã kiểm soát, giải ngân được 843 tỷ đồng, đạt 29,6% so với kế hoạch vốn được giao (2.839 tỷ đồng). Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 đạt 32% kế hoạch (824 tỷ đồng/2.576 tỷ đồng); kế hoạch vốn kéo dài đạt 7,4% (19 tỷ đồng/ 263 tỷ đồng).

KBNN Ninh Thuận cũng đã thực hiện thu hồi tạm ứng từ các năm trước chuyển sang năm 2022 là 243 tỷ đồng/848 tỷ đồng, giảm 29% dư nợ.

Qua công tác kiểm soát chi 6 tháng đầu năm, KBNN Ninh Thuận đã chấn chỉnh và ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực KBNN, với số tiền nộp phạt 12 triệu đồng./.