TPCP

Ảnh TL minh họa.

Cụ thể, kỳ hạn giao dịch 14 ngày có tổng khối lượng trái phiếu giao dịch là 248,01 tỷ đồng (lãi suất bình quân là 1,05%/năm); kỳ hạn giao dịch 21 ngày có tổng khối lượng trái phiếu giao dịch là 346,94 tỷ đồng (lãi suất bình quân là 0,96%/năm); kỳ hạn giao dịch 1 tháng có tổng khối lượng trái phiếu giao dịch là 99,67 tỷ đồng (lãi suất bình quân là 0,90%/năm).

Tổng hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý 3 là 59.237 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, Kho bạc Nhà nước (KBNN) có thể điều chỉnh khối lượng mua lại các kỳ hạn cho phù hợp với khả năng ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi và tình hình thị trường.

Việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ được KBNN thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính (hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của KBNN) đã mở ra cơ chế cho phép KBNN trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành.

Với quy định mới, KBNN cũng được thực hiện các giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ với các ngân hàng thương mại (là thành viên giao dịch trái phiếu chính phủ). Trái phiếu chính phủ được KBNN chấp nhận mua lại là trái phiếu đang được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá một năm, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng…

Nghiệp vụ mua lại trái phiếu chính phủ của KBNN được kỳ vọng mang lại cho thị trường trái phiếu chính phủ "làn gió" mới với sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là KBNN. Điều này cũng góp phần hoàn thiện thị trường trái phiếu chính phủ với các nghiệp vụ mới, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy các giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường.

Vân Hà