KBNN Quảng Nam

Công chức KBNN Quảng Nam tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: KBNN Quảng Nam

Ông Trần Phước Tào, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam cho biết, trong điều kiện dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nghiệp vụ KBNN, KBNN Quảng Nam đã đoàn kết, nỗ lực, vừa triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 vừa triển khai thông suốt mọi hoạt động của kho bạc trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên KBNN Quảng Nam không có trường hợp công chức vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền; không có bất kỳ trường hợp công chức nào bị nhiễm bệnh hoặc phải cách ly tập trung.

Với các giải pháp đã thực hiện, đến thời điểm này, KBNN Quảng Nam đã thực hiện thanh toán các khoản chi NSNN trên địa bàn là 10.114 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương 1.327 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 8.787 tỷ đồng, đạt 44% dự toán.

Trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia, KBNN Quảng Nam đã giải ngân được 1.927 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch vốn được giao (6.562 tỷ đồng).

Để làm tốt công tác quản lý ngân sách trên địa bàn từ nay đến cuối năm, Giám đốc KBNN Quảng Nam cho biết, đơn vị tiếp tục thực hiện kiểm soát chi NSNN thuộc dự toán năm 2021 chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, đúng cơ chế, chính sách hiện hành; ưu tiên kiểm soát, thanh toán kịp thời đối với các khoản chi phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, KBNN Quảng Nam tiếp tục chủ động phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên mức bình quân chung của cả nước; thường xuyên điện báo, báo cáo tình hình, số liệu thu - chi NSNN, đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác điều hành NSNN của lãnh đạo địa phương.

Bên cạnh đó, KBNN Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN, tăng cường giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng./.

Vân Hà