KBNN

KBNN thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh minh họa: H.T

Ông Huỳnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên - Huế cho biết, bên cạnh việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định, công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách luôn được KBNN Thừa Thiên- Huế chú trọng.

Theo đó, KBNN Thừa Thiên- Huế luôn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị sử dụng ngân sách khi giao dịch với Kho bạc. Đặc biệt, vào cuối tháng 4 vừa qua, KBNN Thừa Thiên - Huế đã tổ chức thành công hội nghị các đơn vị giao dịch. Tại hội nghị này, KBNN Thừa Thiên - Huế đã phổ biến đến các đơn vị sử dụng ngân sách một số chế độ mới trong việc chấp hành thủ tục hành chính qua KBNN theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN; chế độ kiểm soát chi theo quy định tại Thông tư 62/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN.

Đồng thời, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện, thăm dò ý kiến khách hàng về một số tiêu chí phục vụ của kho bạc như: Thái độ giao dịch của cán bộ chuyên quản, lãnh đạo phụ trách; hướng dẫn, giải thích; hồ sơ, thủ tục nộp cho kho bạc; chất lượng, thời gian xử lý hồ sơ… Qua đó, giúp đơn vị nhìn lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, phát huy những ưu điểm, khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế để chất lượng phục vụ của KBNN Thừa Thiên- Huế ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, để vừa phòng chống tốt dịch bệnh vừa chi trả kịp thời các nguồn chi ngân sách, KBNN Thừa Thiên - Huế đã đẩy mạnh thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi trên dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) để tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách không phải đến Kho bạc để giao dịch, tránh tiếp xúc trực tiếp nhất là trong thời gian đang dịch bệnh. Thời gian để xử lý công việc đối với chứng từ chi NSNN trên DVCTT chậm nhất là 1 ngày làm việc đối với các loại hồ sơ chứng từ đơn giản và chậm nhất là 2 ngày làm việc đối với hồ sơ chứng từ phức tạp có hợp đồng, thanh toán hoàn tạm ứng.

Nhờ giao dịch trên DVCTT nên việc chi ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ như: Mua sắm trang thiết bị y tế; hỗ trợ người có công với cách mạng; hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo... Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo từ KBNN Thừa Thiên - Huế, đến hết ngày 10/5 vừa qua, đơn vị đã thực hiện kiểm soát, thanh toán 4.728 tỷ đồng vốn ngân sách, đạt 38% so với kế hoạch vốn được giao (12.433 tỷ đồng).

Vân Hà