Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Một năm, 3 lần gia hạn, nhưng đó không chỉ là “quá tam”, các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đã và đang được Chính phủ xác định là “trường kỳ kháng chiến”, cho đến khi nào thực sự vắng bóng “giặc” Corona.

Nghị quyết số 45 ngày 16/4/2021 về phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, đã tiếp tục nhấn mạnh quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tiếp tục khơi dậy và thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước; tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh bằng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp.

Trong lần thứ 3 này, dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 115 nghìn tỷ đồng. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong hầu khắp các ngành kinh tế đều được hưởng chính sách gia hạn. Lần thứ nhất doanh nghiệp được hưởng chính sách gia hạn là vào ngày 8/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 41 quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định đã gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Lần thứ 2 là vào ngày 5/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 109 về việc gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Tại nghị định này, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10/2020. Số thuế phát sinh nộp ngân sách chậm nhất là từ 20/9/2020 đến 20/12/2020.

Cùng với gia hạn, là các chính sách miễn giảm thuế khóa, như Quyết định số 22 ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với các đối tượng trả tiền thuê đất hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên; như các gói “Đùm bọc” hay “San sẻ” 62 nghìn tỷ đồng, gói giảm giá điện 12 nghìn tỷ đồng; giảm giá viễn thông, internet 15 nghìn tỷ đồng, giảm giá nước sinh hoạt 10 nghìn tỷ đồng tại 6 tháng đầu năm 2020…

Năm 2020, đã có khoảng 123,6 nghìn tỷ đồng tiền thuế, thuê đất, phí và lệ phí được gia hạn, hoặc miễn, giảm. Trong đó gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất khoảng 87,2 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí khoảng 36,4 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, ngân sách nhà nước đã chi trên 18 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân vượt qua tác động của đại dịch Covid- 19.

Hiện, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công thương, Tư pháp, Ngoại giao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 109/2020/NĐ-CP, báo cáo đề xuất Thường trực Chính phủ trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước trong bối cảnh dịch Covid-19. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan sơ kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 và số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gói 62 nghìn tỷ đồng, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 15/5/2021… Chính phủ thể hiện sự nhất quán trong quan điểm đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ với doanh nghiệp ở mức cao nhất, càng khó khăn càng kiên trì thực thi chính sách vì doanh nghiệp.

Đoàn Trần