Quyết định nêu rõ, công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo tài chính Quý IV năm 2013 (công ty mẹ và hợp nhất); báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013; việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Lương Quốc Khánh từ ngày 11/1/2014, quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Mức phạt trên được đưa ra căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP)./.

Hồng Quyên