bộ tài chính

Trụ sở Bộ Tài chính. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi một số cơ quan, ban, ngành, địa phương về việc không tổ chức mít-tinh kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống của ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2021), Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí đã giúp đỡ, tạo điều kiện để ngành Tài chính hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Bộ Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp công tác của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài; Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính, Bộ Tài chính không tổ chức mít-tinh kỷ niệm, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng và không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính./.

Minh Anh