di dời cơ sở gây ô nhiễm

Sau khi di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm theo quy định, quỹ đất sẽ được ưu tiên phát triển các công trình công cộng. Ảnh: Nguồn Internet.

Theo đó, đối tượng di dời là các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở điều trị có mức độ ô nhiễm, truyền nhiễm lây bệnh cao và quá tải; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề và các cơ quan, đơn vị nằm trong khu vực nội thành Hà Nội không phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, gây mất cân đối về hạ tầng xã hội và kỹ thuật, giao thông, làm ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong Quyết định cũng nêu rõ, sau khi di dời các cơ sở, quỹ đất đó sẽ được ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị. Đặc biệt, không làm tăng chất thải cho khu vực nội thành, đảm bảo cân bằng nhu cầu về hạ tầng xã hội, kỹ thuật và môi trường đô thị. Đồng thời, quỹ đất này không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng sai quy định.

Đối với quỹ đất sau khi di dời các cơ sở theo quy định được đấu giá công khai để tạo kinh phí tái đầu tư cho doanh nghiệp bị di dời.

Đối với những công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa và kiến trúc cần được thực hiện bảo tồn, phục chế tôn tạo theo quy định của Luật Di sản văn hóa, ưu tiên sử dụng các công trình này cho các mục đích công cộng./.

Vân Hà