Không cấp phép mở rộng dự án nuôi cấy, sản xuất ngọc trai ở những nơi hoạt động du lịch có mật độ cao, cảnh quan đẹp. Ảnh: ĐT theo cinet.vn

Tại văn bản số 2981 gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch (VHTTDL) đã đưa ra ý kiến về dự án nâng cao năng lực sản xuất, phát triển bền vững, hội nhập ngành công nghiệp ngọc trai thế giới tại khu vực thuộc Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần Ngọc trai Việt Nam.

Bộ VHTTDL Bộ nêu rõ: Việc nuôi cấy, sản xuất ngọc trai tại Việt Nam, trong đó có khu vực trên vùng biển Đông bắc đã hình thành và phát triển từ nhiều năm nay; tổ chức nuôi cấy, sản xuất ngọc trai theo quy trình khép kín, khoa học, hiện đại, có khả năng mang lại giá trị kinh tế cao, giải quyết nhu cầu việc làm... Về cơ bản, Bộ VHTTDL ủng hộ chủ trương thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản xuất ngọc trai, hội nhập ngành công nghiệp ngọc trai thế giới theo xu thế phát triển bền vững.

Tuy nhiên, dự án này đề xuất thực hiện trên một số khu vực, trong đó có khu vực thuộc vùng lõi của Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, cho nên UBND tỉnh Quảng Ninh cần chỉ đạo các cơ quan lưu ý:

Không nên mở rộng hơn so với diện tích Công ty hiện đang triển khai và không cấp phép ở những nơi hoạt động du lịch có mật độ cao, cảnh quan đẹp. Nếu mở rộng Dự án, nên chuyển ra khu vực phụ cận và Vân Đồn. Bên cạnh đó, cần xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi xem xét, phê duyệt Dự án...

Bộ VHTTDL cũng lưu ý, dự án không tổ chức các không gian phục vụ ăn uống, giải khát tại khu vực sản xuất, nuôi cấy và giới thiệu sản phẩm và cần quan tâm nghiên cứu, đề xuất mô hình phát triển du lịch ở những giai đoạn sau, trong đó có việc nâng cao năng lực tổ chức và chất lượng dịch vụ du lịch./.

KT