xuat khau

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN trong 4 tháng đầu năm tăng mạnh.Ảnh: ĐT

Cụ thể, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 4 tháng qua dự kiến đạt 30,35 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 66,3% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 28,35 tỷ USD, chiếm 61,7% so với tổng xuất khẩu và tăng 20,1% so với cùng kỳ 2013.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tính đến tháng 4 đạt 26,25 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 58,3% kim ngạch nhập khẩu.

Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho hay, trong 4 tháng đầu năm, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được tỷ 4 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Trung Ninh