Công tác kiểm toán 2023: Giảm số lượng, tập trung vào chất lượng Gỡ "nút thắt" trong giải ngân đầu tư công qua thực tiễn kiểm toán Năm 2023: Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 30.245 tỷ đồng

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN và thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố; đồng thời, thống nhất phương hướng, đề xuất giải pháp thực hiện công tác phối hợp tốt hơn trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, những năm qua, KTNN và Thường trực HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An đã tăng cường phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đồng thời, các địa phương đã phối hợp giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương; giám sát hoạt động của đoàn kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật. Hoạt động phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác của mỗi bên.

Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với 4 địa phương phía Nam

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đáng lưu ý, từ năm 2022, KTNN khu vực IV đã kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương hàng năm kịp thời để HĐND có căn cứ phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã tư vấn và góp phần giúp HĐND các tỉnh, thành phố hoàn thiện hơn công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN).

Đồng thời, sự phối hợp tích cực và hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi của HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố cho các hoạt động của KTNN khu vực IV đã góp phần giúp KTNN hoàn thành kế hoạch kiểm toán hằng năm được Quốc hội giao, đảm bảo ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh KTNN và 4 tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, đặc biệt là hướng dẫn xử lý các kết luận, kiện nghị kiểm toán còn tồn đọng; việc hoàn thiện chức năng giám sát của cơ quan dân cử và nâng cao kiến thức tài chính công, tài sản công.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, năm 2024, kế hoạch kiểm toán của KTNN sẽ được triển khai với 121 nhiệm vụ, giảm 8 nhiệm vụ so với 2023. KTNN tập trung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách theo Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2023; đồng thời tập trung thực hiện một số chuyên đề quan trọng như kiểm toán chuyên đề về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

KTNN và 4 tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch kiểm toán với tinh thần “gọn nhưng chất lượng”. Đặc biệt, các địa phương cần giám sát chặt chẽ hoạt động của đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước trên địa bàn, Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo KTNN và đại diện lãnh đạo thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố đã ký quy chế phối hợp công tác.

Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với 4 địa phương phía Nam

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND 4 tỉnh, thành phố ký Quy chế phối hợp công tác

Theo đó, KTNN và TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh: Bình Dương, Long An, Tây Ninh sẽ tiếp tục phối hợp trong: xây dựng kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; giám sát hoạt động kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước; giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương.

Cùng với đó, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu HĐND; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản về chính sách, chế độ có liên quan đến hoạt động của KTNN, UBND, HĐND các tỉnh, thành phố; phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, tiêu cực về kinh tế.

Nhân dịp này, lãnh đạo KTNN đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, UBND, HĐND; các sở, ngành đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN./.