Cụ thể, Quy trình này hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển vận chuyển bằng container tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế; hành lý và hành khách nhập cảnh, quá cảnh (bao gồm hành lý thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) tại các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế đã được trang bị hệ thống kiểm tra, phát hiện phóng xạ.

Quy trình này có hiệu lực từ 8/8, thay thế Quy trình thí điểm hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuỵển vận chuyển bằng container tại Tân cảng Cái Mép (TCCT), cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) và cảng Quốc tế SP-PSA tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành năm 2012.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu kiểm tra, phát hiện phóng xạ đối với hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả hàng hóa quá cảnh, trung chuyển xuất khẩu) phải được thực hiện trước khi hàng xếp lên phương tiện vận tải.

Đối với hàng hóa nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa quá cảnh, trung chuyển nhập khẩu) phải được thực hiện trước khi hàng hóa được thông quan hoặc trước khi được vận chuyển đến địa điểm làm thủ tục khác theo quy định.

Việc kiểm tra phát hiện phóng xạ đối với hành lý và hành khách nhập cảnh, quá cảnh (bao gồm cả hành lý thất lạc, từ bỏ, bỏ quên) phải được thực hiện trước khi thông quan hành lý của hành khách nhập cảnh, quá cảnh tại địa điểm làm thủ tục hải quan theo quy định.

Thời gian hoạt động của hệ thống kiểm tra phát hiện phóng xạ vận hành 24/7. Hình ảnh và dữ liệu kiểm tra phóng xạ được lưu trữ trên hệ thống tối thiểu 1 năm.

N.P