Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa có công văn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn và Vĩnh Long gửi trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV liên quan việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), trong đó có quy định giảm thời gian đóng BHXH tự nguyện.

Kiến nghị rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để  hưởng lương hưu
Ảnh minh họa

Cử tri các tỉnh trên cho rằng, thời gian tham gia BHXH tự nguyện 20 năm như hiện tại là quá lâu, dẫn đến việc người dân không có khả năng đóng phí. Do đó, cử tri kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH cần nghiên cứu, tham mưu để Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật BHXH, giảm thời gian tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị quy định giảm số năm tối thiểu đóng BHXH xuống 15 năm hoặc 10 năm để được hưởng lương hưu, mức lương hưu tương ứng với thời gian đóng BHXH.

Đồng thời, quy định các chế độ hưởng lương hưu phù hợp theo nguyên tắc "đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít", để tạo cơ hội cho những người tham gia muộn hoặc quá trình tham gia không liên tục có thời gian đóng BHXH ngắn được hưởng lương hưu. Từ đó, khuyến khích người tham gia, hạn chế được tình trạng nhận BHXH một lần do chưa đủ số năm đóng BHXH bắt buộc.

Trả lời kiến nghị của cử tri 2 tỉnh Bắc Kạn và Vĩnh Long, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, trong đó có nội dung: “Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí, theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH".

Triển khai Nghị quyết số 50/2022/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật BHXH (sửa đổi). Trong đó, đã đề xuất giảm điều kiện về số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm.

Trường hợp người lao động khi đến tuổi hưu, mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và cũng chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, thì được lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng do quỹ BHXH chi trả cho thời gian trước khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tùy thuộc vào thời gian đóng, tiền lương, thu nhập tháng đóng BHXH của người lao động. Đồng thời, trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng thì được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, nội dung kiến nghị của cử tri sẽ tiếp tục được trao đổi, thảo luận trong quá trình các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Dự án Luật BHXH (sửa đổi), báo cáo Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2024).