Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tổ chức Phiên chào giá mua Hóa chất tuyển, Than đốt nồi hơi và Bi nghiền phục vụ sản xuất đầu năm 2024 vào hồi 16h00' ngày 09/01/2024 tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Kính mời đại diện quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp hàng hóa tham gia chào giá để theo chủng loại và số lượng hàng hóa của từng hồ sơ tại phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:

1. Tên đơn hàng, số lượng và quy cách hàng hóa:

1.1 Hóa chất tuyển: chi tiết chủng loại, số lượng và quy cách kèm theo hồ sơ mời chào giá.

1.2 Than đốt nổi hơi: Số lượng 2.000 tấn, quy cách kèm theo hồ sơ mời chào giá.

1.3 Bi nghiền (Bi rèn Ø 120 mm); Số lượng: 80.000 kg: Vật liệu C45 (thép rèn);

Số lượng, quy cách: Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm số lượng mời chào giá, quy cách và tiêu chuẩn hàng hóa trong từng bộ hồ sơ mời chào giá và điều kiện sử dụng tại các xưởng tuyển của Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên – Vimico và Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên.

2. Các thông tin khác liên quan đến từng chủng loại hàng hóa chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong mỗi bộ Hồ sơ chào giá.

3. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 08h00' ngày 28/12/2023 đến 16h00' ngày 08/01/2024, tại phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (địa chỉ: tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h00 ngày 09/01/2024.

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên Thời báo Tài chính Việt Nam, thông báo trên trang mạng điện tử website www.vinacomin.vn và website www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Công ty Cổ phần kim loại màu Thái Nguyên - Vimico từ ngày phát hành đến hết ngày 09/01/2024./.