Cử tri đánh giá cao tinh thần kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn Kỳ họp bất thường lần thứ 5 xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng Hoàn thành một nhiệm vụ lập pháp quan trọng của nhiệm kỳ

Tạo hành lang pháp lý tốt cho phát triển thị trường đất đai

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, UBTVQH đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; thông qua việc ban hành Nghị quyết đối với giao bổ sung số lượng cơ cấu ngạch kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cho ý kiến về Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2023 và tháng 1/2024; dự thảo Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa XV.

Kinh nghiệm xây dựng Luật Đất đai là hình mẫu trong quy trình xây dựng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung phiên họp tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5.

Trong đó, về tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được yêu cầu cấp thiết và cả yêu cầu kỹ lưỡng về chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Luật Đất đai cùng với các dự án luật khác đã được Quốc hội thông qua như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản đã tạo ra hành lang rất tốt cho việc phát triển các thị trường về đất đai, thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Luật Các tổ chức tín dụng đã được ban hành một cách rất kịp thời.

Ngoài ra, tại kỳ họp cũng đã có những quyết sách quan trọng liên quan đến tài chính và ngân sách, đầu tư công. Dư luận, quần chúng nhân dân, các đối tượng chịu tác động của luật đến nay đều đồng thuận, thống nhất và đánh giá cao nội dung của các dự án luật này.

Từ những kinh nghiệm thực tế đã có, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật phối hợp với Ủy ban Kinh tế và các cơ quan hữu quan có tổng kết, đánh giá sâu vào quá trình xây dựng Luật Đất đai coi như một hình mẫu trong công tác phối hợp và quy trình xây dựng pháp luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần có nghiên cứu tổng kết, đánh giá để rút kinh nghiệm cho Kỳ họp thứ 7 tới và cho đến cuối nhiệm kỳ. Bởi thực tiễn đã chứng minh, nếu dự án luật nào có quá trình phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan soạn thảo, giữa UBTVQH, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, không chờ đợi mà tiến hành song song tất cả các khâu; đồng thời bám sát những quan điểm, những định hướng, những yêu cầu lớn khi xây dựng luật như đối với dự án Luật Đất đai và dự án Luật Các tổ chức tín dụng thì khi trình Quốc hội xem xét và biểu quyết thông qua đều đạt tỷ lệ tán thành rất cao.

Quyết tâm, có trách nhiệm thì việc gì cũng có thể hoàn thành

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, Kỳ họp bất thường diễn ra trong ba ngày, thời gian giữa hai đợt họp chỉ là một ngày, với khối lượng công việc lớn, việc đảm bảo chất lượng công việc là một thách thức và cũng là thành công lớn.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ 5 cũng đã khẳng định rõ vai trò của Quốc hội, đặc biệt là dấu ấn lãnh đạo, điều hành của Chủ tịch Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan; sự chuẩn bị chu đáo của các Ủy ban của Quốc hội…

Nhấn mạnh, đây là bài học rất quý, mang lại nhiều kinh nghiệm hay, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc gì chúng ta quyết tâm, có cách làm tốt, có phương pháp phù hợp và có sự phối hợp chặt chẽ, có tinh thần trách nhiệm thì đều có thể hoàn thành được.

Ngược lại, nếu công việc nào, dự án luật nào không tuân thủ quy trình xây dựng và phối hợp chặt chẽ là sẽ có vấn đề. Từ kinh nghiệm trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban cũng cần phải bám sát Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiếp thu những kinh nghiệm đã có để làm tốt hơn công tác xây dựng pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần phải rút kinh nghiệm đối với những nội dung thường xuyên, định kỳ, nhất là về tài chính và ngân sách thì các cơ quan cần chủ động hơn. Các bộ, các ngành và các cơ quan của Quốc hội cần phải tăng cường phối hợp với nhau sớm hơn, tốt hơn để những nội dung này về sau không cần thiết phải trình tại những kỳ họp bất thường.

Kinh nghiệm xây dựng Luật Đất đai là hình mẫu trong quy trình xây dựng pháp luật
Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên họp.

Đối với các dự án luật trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục nắm vững nguyên tắc những gì đã chín, đã đủ rõ, đã được đồng thuận cao thì luật hóa. Những gì không phù hợp, còn ý kiến khác nhau, chưa chín, chưa đủ rõ thì dứt khoát không chấp nhận và những nội dung nào cần thiết thì xin chủ trương để làm thí điểm.

Nhấn mạnh yêu cầu này, trước mắt là đối với 21 dự án luật dự kiến trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 tới, trong đó có những dự án luật khó, có những vấn đề phức tạp, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu giữ vững được nguyên tắc thì mới hoàn thành được nhiệm vụ.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục chuẩn bị khẩn trương cho Hội nghị toàn quốc lần thứ hai về triển khai các luật và các nghị quyết đã được Quốc hội ban hành tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, dự kiến tổ chức ngày 7/3/2024. “Ban hành luật là quan trọng, nhưng tổ chức thực thi pháp luật còn quan trọng hơn” - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ./.