Tại Quyết định 791/2022/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra cụ thể việc bố trí, chi trả kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động sẽ do ngân sách trung ương đảm bảo
Ảnh minh họa

Bộ LĐTBXH chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo số liệu (đối tượng, nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách) của các địa phương đảm bảo không vượt quá 6.600 tỷ đồng nguồn lực của ngân sách trung ương đã được quyết định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 521/NQ-UBTVQH15 ngày 14/6/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021.

Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định 2 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà gồm:

- Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng.

- Người lao động quay trở lại thị trường lao động với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính căn cứ quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và nguyên tắc hỗ trợ quy định tại Quyết định số 791/2022/QĐ-TTg để xem xét, hỗ trợ kịp thời từ ngân sách trung ương cho từng địa phương.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ; chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo (đối tượng, kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách) của địa phương và đảm bảo chính xác chi trả đúng đối tượng và chế độ quy định.

Trường hợp kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách vượt quá số nhu cầu kinh phí mà từng địa phương đã rà soát, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, địa phương phải chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp theo quy định để chi trả cho người lao động theo đối tượng và mức hỗ trợ quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.

Trường hợp cân đối ngân sách địa phương khó khăn không đủ nguồn lực để thực hiện, địa phương báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Bộ LĐTBXH, tính đến ngày 4/7, Sở LĐTBXH 45 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 13.880 doanh nghiệp để hỗ trợ cho 558.024 lao động với kinh phí hỗ trợ hơn 357 tỷ đồng. Đồng thời, các địa phương cũng đã phê duyệt hồ sơ cho 280.954 lao động với tổng kinh phí 209 tỷ đồng tại 38 địa phương và đã có 15 địa phương thực hiện giải ngân cho 13.541 lao động với kinh phí là hơn 70 tỷ đồng.

Các địa phương hiện đang tập trung vào việc giải ngân khoản tiền hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động. Trong tháng 7/2022, Bộ LĐTBXH sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương để đẩy nhanh việc này. Theo quy định, chậm nhất là ngày 15/8, hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động.

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 6, cơ quan này đã xác nhận danh sách cho hơn 1,2 triệu người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. Trong đó, có 1.145.966 lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà thuộc đối tượng hỗ trợ 500.000 đồng/tháng và 54.894 lao động thuộc đối tượng hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng.