Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI dự kiến sẽ xem xét 44 nội dung gồm 22 báo cáo và 22 nghị quyết
Họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 10, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt đã thông tin về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND TP. Hà Nội.

Theo đó, HĐND thành phố Hà Nội sẽ xem xét các báo cáo của UBND thành phố: tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của TP. Hà Nội; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của TP. Hà Nội năm 2022; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP. Hà Nội năm 2023; tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố; báo cáo tài chính nhà nước TP. Hà Nội năm 2021; công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022;…

HĐND TP. Hà Nội cũng xem xét, thông qua 22 nghị quyết: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của thành phố; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp thành phố; tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP. Hà Nội năm 2023; danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 TP. Hà Nội; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022; chương trình phát triển thanh niên TP. Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Ông Nguyễn Ngọc Việt cho hay, kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết chuyên đề về: quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố; định mức phân bổ ngân sách của TP. Hà Nội, giai đoạn 2023-2025; quy định “chế độ đãi ngộ, hỗ trợ nghệ nhân, câu lạc bộ tiêu biểu trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể TP. Hà Nội”; chế độ hỗ trợ đối với nghệ sỹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú”, tập thể, cá nhân đạt giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi, liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, quốc tế”; quy định tên gọi, quy trình thủ tục, điều kiện xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (thay thế Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014)…

Kỳ họp này, HĐND TP. Hà Nội cũng dành 1 ngày thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND thành phố cùng đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân Thủ đô quan tâm.