ngành giá kỷ niệm 49 năm

Các tập thế và cá nhân Cục Quản lý Giá vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những thành tích đã đạt được trong năm 2013.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá cho biết, trong năm 2014, ngành Giá sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Căn cứ vào các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đã được thông qua, trong đó tốc độ tăng chỉ số CPI năm 2014 ở mức khoảng 7% và các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá đã vạch ra một số định hướng chương trình công tác năm 2014.

Trong đó, ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý giá, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thông tư để triển khai Luật giá. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Giá và các văn bản dưới Luật trong phạm vi cả nước.

Kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2013 và trong 49 năm qua thể hiện sự phấn đấu tích cực của cán bộ, công chức toàn ngành; sự phối kết hợp và hỗ trợ có hiệu quả của các bộ, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp; sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Chính phủ, của lãnh đạo ngành Tài chính. Đây chính là những điều kiện thuận lợi giúp ngành tiếp tục vững tin bước tiếp chặng đường những năm tiếp theo.

Đồng thời tiếp tục điều hành giá điện, giá xăng dầu, giá than cho sản xuất điện, giá dịch vụ công theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch, hàng hóa dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, hàng dự trữ quốc gia chi từ ngân sách nhà nước góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận và giám sát từ công luận.

Theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và quốc tế, làm tốt công tác thu thập, xử lý, phân tích và dự báo thông tin giá cả thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá, kiềm chế lạm phát theo quy định của pháp luật. Hoàn thiện từng bước cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện và quản lý hoạt động thẩm định giá theo quy định tại Luật giá và Nghị định hướng dẫn; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thẩm định giá đối với tài sản nhà nước, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Kiện toàn và tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về giá theo quy định của Luật giá và pháp luật có liên quan. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường quản lý giá thông qua các biện pháp như kê khai giá, kiểm tra các yếu tố hình thành giá… đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện bình ổn giá, kê khai giá.

Song song với đó, ngành cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn báo chí kịp thời và thường xuyên thông tin tuyên truyền, giải thích về cơ chế, chính sách và công tác quản lý, điều hành về giá, tới các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, tạo đồng thuận trong xã hội khi điều hành giá các mặt hàng nhạy cảm có ảnh hưởng đến tâm lý người dân./.

Trong năm 2013, Bộ Tài chính đã tổ chức nhiều đoàn công tác ở hầu hết các địa phương để nắm bắt tình hình triển khai công tác quản lý, bình ổn giá; triển khai nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra thuế và giá, đăng ký giá, kê khai giá tại nhiều doanh nghiệp trong cả nước kinh doanh các mặt hàng quan trọng như: sắt thép, xi măng, phân hoá học, khí hoá lỏng, sữa, đường ăn, thức ăn chăn nuôi.

Các địa phương cũng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về giá; thuế, phí trên địa bàn; kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án bình ổn giá của các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình bình ổn giá; kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống gian lận thương mại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện bình ổn giá thị trường…

Hoàng Lâm