Tuần qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã gọi thầu 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 và 15 năm sau hơn 6 tháng không có hoạt động mới. Giá trị trúng thầu của phiên này đạt 1.500 tỷ đồng.

Chênh lệch giữa lợi suất trúng thầu của trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và trái phiếu của Kho bạc Nhà nước cùng kỳ hạn nới rộng ở kỳ hạn 10 năm (từ 32 điểm phần trăm lên 35 điểm phần trăm) nhưng thu hẹp ở kỳ hạn 15 năm (từ 28 điểm phần trăm xuống 16 điểm phần trăm). Do vậy, toàn bộ trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội kỳ hạn 10 năm đã được phát hành, trong khi tỷ lệ trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 15 năm chỉ là 50%.

Trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước đã gọi thầu 8.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với 4 kỳ hạn 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm, lần lượt với giá trị gọi thầu là 1.000 tỷ đồng, 4.500 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 500 tỷ đồng.

Tỷ lệ đăng ký và tỷ lệ trúng thầu duy trì ở mức cao, lần lượt ở mức 348%, đạt 27.825 tỷ đồng và 92%, đạt 7.340 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu giảm 1 - 4 bps ở 3 kỳ hạn 7, 10, 15 năm và giữ nguyên ở kỳ hạn 20 năm.

trái phiếu

Theo SSI Resesearch, lãi suất trái phiếu chính phủ dự kiến sẽ vẫn đi ngang ở vùng thấp trong ngắn hạn nhưng có thể sẽ nhích lên vào giai đoạn cuối năm.

Trên thị trường thứ cấp, lợi tức trái phiếu doanh nghiệp đi ngang ở các kỳ hạn. Chốt tuần ở mức như sau: 1 năm (0,34%, 0 bps); 3 năm (0,86%; -2 bps); 5 năm (1,05%, -3 bps); 10 năm (2,16%, -1 bps); 15 năm (2,44, -2 bps); 20 năm (2,94%, -1 bps); 30năm (3,07%, -1 bps).

Tổng giá trị giao dịch tuần là 54,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6% so với tuần trước. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ 67 tỷ đồng. Lũy kế, khối này đã mua ròng 10,95 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ từ đầu năm đến nay./.

Thái Duy