Trước đó, tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất rút hai khu công nghiệp Đồng Bành và Hồng Phong ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp chung của cả nước, đồng thời bổ sung thêm khu công nghiệp Hữu Lũng vào quy hoạch. Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, sự thay đổi của quy hoạch các khu công nghiệp nhằm khai thác hiệu quả đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Hồi tháng 1/2021, Thủ tướng đã có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, Chính phủ đồng ý bổ sung khu công nghiệp Hữu Lũng với quy mô 599,76 ha vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Sau đề xuất này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã nhận được ý kiến phản hồi từ một số cơ quan Trung ương.

lạng sơn
Khu công nghiệp Hữu Lũng - Sơ đồ vị trí và liên kết vùng.

Cụ thể, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải đề nghị tỉnh Lạng Sơn xem xét lựa chọn vị trí Khu công nghiệp Hữu Lũng tại các khu vực đồi núi, đất phi nông nghiệp có giá trị kinh tế thấp trong trường hợp điều chỉnh quy hoạch. Bởi theo đề án của tỉnh, dự án chiếm dụng nhiều đất chuyên trồng lúa, trong khi đó Lạng Sơn là tỉnh miền núi, diện tích đất trồng lúa vốn bị hạn chế.

Trong văn bản chấp thuận hồi đầu năm, Thủ tướng cũng đồng ý đề nghị của tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Đồng Bành (thuộc huyện Hữu Lũng và Chi Lăng) từ 321,76 ha xuống còn 162ha./.

Văn Nam