lao cai

Cán bộ hải quan và bộ đội biên phòng Lào Cai giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu. Ảnh: CTV. HQLC

Cụ thể, tại Quyết định 629/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai của Công ty cổ phần kho vận AB Plus.

Tại Quyết định 632/QĐ-TCHQ, Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại khu Tả Van, thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai của Công ty cổ phần Khoáng sản Hoàng Gia.

Tiếp đến, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 633/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát của Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Phú Việt; Quyết định 634/QĐ-TCHQ chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai của Công ty cổ phần thương mại Trung Thành./.

Ngọc Linh